DENİZ BETTEMİR

Uzman Psikolojik Danışman      Deniz Bettemir

ÇALIŞMA ALANLARI

Genel Çalışma Alanları

Bireysel Psikolojik Danışma/Psikoterapi

Kişisel gelişimi sağlamak veya sorunlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmek adına bir uzmandan alınan psikolojik desteği ifade etmektedir. Bireysel psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri yaklaşık 45-50 dakika sürmektedir. Online ve yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Grupla Psikolojik Danışma

Kişilerin kendisine yönelik farkındalık kazanmasını sağlayan, problem çözmeyi teşvik eden, ilişkilerinde farklı ve yeni yaşantıları deneyimlemesi için fırsat oluşturan profesyonel bir süreci oluşturmaktadır. Grup çalışmaları yaklaşık 8-12 kişiden oluşmaktadır.

Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetleri

Psikolojik sorunların ortaya çıkmadan önce önlenmesi ve tekrardan yaşanılmaması adına yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu doğrultuda, çeşitli seminerler ve psikoeğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Psikolojik Testler

  • MOXO Dikkat Testi
  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Spesifik Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Olaylar üzerindeki düşüncelerimizin, duygusal ve davranışsal tepkilerimizi etkilediği varsayımına dayanmaktadır. Güncel sorunlara odaklanarak, sorunlar karşısında alternatif bakış açıları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Depresyon, yaygın anksiyete, panik bozukluk, sosyal fobi, özgül fobiler (kan, uçak, asansör, kedi korkusu vb.), travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi rahatsızlıklarda en etkili tedavi yöntemi olduğu kanıtlanmıştır.

Şema Terapi

“İçimde anlamlandıramadığım bir boşluk hissi var.” “İlişkilerimde tekrar eden bir şeyler var. Hep aynı kişileri buluyorum.” “Hedeflediğim birçok şeyi gerçekleştirdim ama hala kendimi başarısız ve yetersiz hissediyorum.” “Kaygı belirtilerim azaldı ama içimdeki o mutsuzluk hiç gitmiyor.” gibi cümleler kuruyorsanız şema terapi sizin için uygun olabilir. Şema terapi; erken dönem yaşantılarımızda karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarımızın, yetişkinlik dönemine olan etkilerine odaklanmaktadır.

Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı

Kriz ve travmatik yaşantılarından sonra işlevsellik düzeylerinin ve yaşam üzerindeki kontrolün arttırılmasına, baş etme becerilerinin kazandırılmasına, duyguların düzenlenmesine ve kişinin psikolojik dengesine yeniden ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan psikolojik yardım sürecidir.

Çift ve Aile Danışmanlığı

“İçimde anlamlandıramadığım bir boşluk hissi var.” “İlişkilerimde tekrar eden bir şeyler var. Hep aynı kişileri buluyorum.” “Hedeflediğim birçok şeyi gerçekleştirdim ama hala kendimi başarısız ve yetersiz hissediyorum.” “Kaygı belirtilerim azaldı ama içimdeki o mutsuzluk hiç gitmiyor.” gibi cümleler kuruyorsanız şema terapi sizin için uygun olabilir. Şema terapi; erken dönem yaşantılarımızda karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarımızın, yetişkinlik dönemine olan etkilerine odaklanmaktadır.

Spor ve Performans Psikolojisi

Sporcuların en iyi performanslarına ulaşması ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla sunulan psikolojik destek sürecidir. Motivasyon, hedef belirleme, stres ve kaygıyla başa çıkma, özgüven ve özsaygı arttırma, iletişim, dikkat ve konsantrasyon gibi başlıklar çalışma konuları arasındadır. Bireysel sporcularla çalışıldığı gibi kurum/takım danışmanlığı da verilmektedir.

error: Kopyalanamaz